Aktualny komunikat – ME XPC

Poniżej przedstawiamy aktualny (24. marca 2020) komunikat organizatora Mistrzostw Europy federacji XPC.

 

 

„Komunikat w sprawie organizacji Mistrzostw Europy XPC 2020″Witam Serdecznie,

Zawodnicy, Trenerzy, Kibice

W związku z aktualną sytuacją spowodowaną pandemią w naszym kraju, jako organizatorzy zawodów z ramienia federacji XPC, jesteśmy zmuszeni do przełożenia Mistrzostw Europy XPC nowy termin tj.24-26 lipca 2020

Zawodniczki/zawodnicy, którzy dokonali już wpłaty tytułem opłaty startowej a nie będą mogli wziąć udziału w nowym terminie będą mogli przenieść dokonaną opłatę na kolejne zawody tj. World Cup XPC 27-29 listopada 2020  lub otrzymać zwrot wniesionej opłaty.

Ze sportowym pozdrowieniem

XPC Poland”

 • Data: 24-26 lipca 2020
 • Miejsce zawodów:  Hala Sportowa, adress: Siedlecka 9, 08-103 Skórzec/Siedlce 08-110, Poland
 • Organizator: Polish Bodybuilding Fitness Powerlifting Federation & XPC Poland, Artur Kozłowski, e-mail: artgym@o2.pl
 • Zgłoszenia przyjmujemy do 5 lipca 2020
 • Zgłoszenie będzie uznane jako przyjęte dopiero po wpłaceniu wpisowego

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY 

Opłaty:

opłata za Powerlifting (FullPower)

 • do 10.01.2020  250 PLN/60 EUR,
 • do 10.02.2020  270 PLN/65EUR,
 • do 1 lipca 2020  290 PLN/70 EUR,
 • po 1 lipca 2020  320 PLN/76 EUR

oplata za pierwszy start/single lift

 • do 10.01.2020 – 200 PLN/48 EUR,
 • do 10.02.2020 – 220 PLN/53 EUR,
 • do 1 lipca 2020 – 230 PLN/55 EUR,
 • po 1 lipca 2020 – 270 PLN/65 EUR

opłata za drugi start/single lift

 • do 10.01.2020 – 180 PLN/43 EUR,
 • do 10.02.2020 – 200 PLN/48 EUR,
 • do 1 lipca 2020 – 210 PLN/50 EUR,
 • po 1 lipca 2020 – 230 PLN/55 EUR

opłata za 3 i kolejny start/single lift

 • do 10.01.2020 – 160 PLN/38EUR,
 • do 10.02.2020 – 180 PLN/43 EUR,
 • do 1 lipca 2020 – 200 PLN/48 EUR,
 • po 1 lipca 2020 – 220 PLN/53 EUR

dopłata za klasyfikację MPF  wpłata

 • do  1.07.2020 – 160 PLN/38 EUR,
 • po  1.07.2020 – 180 PLN/43 EUR,

Klasyfikacja MPF (Military, Police, Fire Fighter) jest klasyfikacją dodatkową do klasyfikacji głównej i  jeśli zawodnik startuje w Bench Press Raw Open to jest 1 Start + dopłata za klasyfikację MPF

Numer konta/account number:

 • (PLN) ING Bank Śląski  PL 81 1050 1953 1000 0090 3053 8566
 • z dopiskiem  „XPC European 2020”

Wstępny termin zamknięcia listy zgłoszeń to 5 lipca 2020

Zgłoszenie będzie uznane jako przyjęte dopiero po wpłaceniu wpisowego

Ważenie:

 • (23 lipca 2020) czwartek: 19.00 – 20.30
 • (24 lipca 2020) piątek: 7.00 – 8.00, oraz 19:00 – 20.00
 • (25 lipca 2020) sobota: 7.00 – 8.00, oraz 19:00 – 20.00
 • (26 lipca 2020) niedziela: 6.30 – 7.30

Wstępny harmonogram zawodów:

24 lipiec 2020. (piątek)

 • Powerlifting RAW – wszystkie kategorie (kobiety) & Teenagers 13-15,16-17,18-19 , Junior 20-23 (mężczyźni)
 • Powerlifting EQ – wszystkie kategorie
 • Powerlifting Paralympic – wszystkie kategorie

25 lipiec 2020. (sobota)

 • Powerlifting RAW  Open, Masters (men) – wszystkie kategorie

26 lipiec 2020. (niedziela)

 • Squat ( RAW, EQ) wszystkie kategorie Women i Men.
 • Bench Press (RAW, EQ, SOFT EQ) wszystkie kategorie Women i Men.
 • Deadlift ( RAW, EQ, Deadlift In Straps) wszystkie kategorie Women i Men,
 • Paralympic ? Single Squat & Single Bench Press & Single Deadlift

* Ostateczny, szczegółowy program konkursu zostanie opublikowany po zamknięciu listy zgłoszeń, po 5 lipca 2020

WARUNKI UCZESTNICTWA

 • wysłanie wniosku do 5 lipca 2020
 • uiszczenie opłaty rejestracyjnej w wyznaczonym terminie
 • odzież sportowa – koszulki z rękawem i singlet
 • dobre zdrowie, oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych w zawodach w sportach siłowych
 • każdy uczestnik powinien być ubezpieczony na przez siebie lub przez klub delegujący
 • organizator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki podczas zawodów
 • wszystkie sprawy sporne są rozstrzygane przez sędziego głównego w porozumieniu z organizatorem
 • aby uzyskać więcej informacji o konkursie, skontaktuj się z Arturem Kozłowskim artgym@o2.pl

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY 

Przepisy RODO

OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA

Ja niżej podpisany, oświadczam, że mój stan zdrowia pozwala na uczestnictwo w XPC Powerlifting European Championship 2020  rywalizacji sportowej. Startuje w nich dobrowolnie i na własną odpowiedzialność. Jednocześnie oświadczam, że zapoznałem/łam się z treścią regulaminu zawodów i w pełni akceptuję zapisy w nim zawarte. Ponadto, wyrażam zgodę na publiczne podanie do wiadomości mojego imienia i nazwiska podczas w/w imprezy, a także jego opublikowanie na listach startowych oraz protokołach dotyczących tej imprezy.

OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych oraz moich danych biometrycznych (wizerunek) przez Polskie Stowarzyszenie Kulturystyki Fitness i Trójboju Siłowego dla potrzeb niezbędnych do realizacji XPC Powerlifting European Championship 2020. Zgodnie z art.6 ust.1 lit.a oraz art.9 ust.2 lit.a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 DNIA 27 KWIETNIA 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

ZEZWOLENIE (ZGODA) NA ROZPOWSZECHNIANIE WIZERUNKU

Stosownie do postanowień art.81 ustawy z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (dz. U z 2017r. poz.880 ze zm.) zezwalam na rozpowszechnianie mojego wizerunku przez Polskie Stowarzyszenie Kulturystyki, Fitness i Trójboju Siłowego z siedzibą przy ul. Warszawskiej 31, 08-110 Siedlce, dalej jako ,,Organizator” w celach promocyjnych, informacyjnych, kulturalnych, edukacyjnych, związanych z realizowanymi przez Organizatora zadaniami. Zgoda na rozpowszechnianie mojego wizerunku obejmuje w szczególności takie formy jego publikacji jak:

Udostępnianie na profilu Polish Bodybuilding Fitness & Powerlifting Federation, WPF Poland, XPC Poland i wydarzeniu na FB XPC Powerlifting European Championship 2020

Zamieszczenie w materiałach promocyjno-informacyjnych (w materiałach audiowizualnych, broszurach, gazetkach, na tablicach ogłoszeń, w związku z udziałem w konkursach i innych formach aktywności kulturalno-oświatowej)

Udostępnianie fotografii (zdjęcia) przedstawiającego moją osobę w formie elektronicznej na portalach społecznościowych (facebook, instagram) w celach promocyjnych XPC Powerlifting European Championship 2020

Dopuszczam możliwość przetwarzania wizerunku poprzez jego kadrowanie i kompozycje. Wizerunek może być wykorzystany zgodnie z określonym powyżej zasadami prze okres 10 lat od podpisania zgody.

Informuję, iż zgodnie z art. 7 ust.3 RODO może Pan/Pani w dowolnym momencie wycofać zgodę na przetwarzanie danych osobowych i biometrycznych przez POLSKIE STOWARZYSZENIE KULTURYSTYKI FITNESS I TRÓJBOJU SIŁOWEGO. Wycofanie zgody nie wpływa nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

Otagowano , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , .Dodaj do zakładek Link.

Możliwość komentowania została wyłączona.