Burneika Sports Festival XPC Europe Victory Cup 2018

W ostatnim czasie Powerlifting i Benchpress przeżywa w Polsce jeszcze większy rozkwit, co powoduje, że zawodnicy mogą się cieszyć z rosnącej liczby imprez o najwyższym poziomie. Przykładem na to są organizowane podczas Burneika Sports Festival, przy współpracy federacji XPC i jej Prezesa Artura Kozłowskiego, zawody o nazwie Europe Victory Cup 2018. Każdemu sympatykowi sportów siłowych nie trzeba przedstawiać tych osób i wszyscy wiedzą, że są one gwarantem profesjonalnej organizacji imprezy. Poniżej znajdziecie formularz zgłoszeniowy i niezbędne informacje związane z przygotowaniem wyjazdu na zawody.

UWAGA! Zgłoszenie jest ważne w momencie wpłaty wpisowego. 

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

 1. CEL ZAWODÓW
 • Propagowanie sportów siłowych
 • Integracja młodzieży i dorosłych  w ramach rywalizacji sportowej

2. ORGANIZATORZY TURNIEJU

 • Burneika Sports Festival
 • Polskie Stowarzyszenie Kulturystyki Fitness i Trójboju Siłowego
 • Xtreme Powerlifting Coalition Poland

3. TERMIN I MIEJSCE ZAWODÓW

4. SPOSÓB RYWALIZACJI

Zawody zostaną przeprowadzone zgodnie z przepisami XPC Poland w poszczególnych dyscyplinach i konkurencjach. Z uwagi na ograniczenia czasowe zawodów, organizatorzy wprowadzili następujące limity w ilości uczestników:

 • Powerlifting Raw maksymalnie 50 zawodników (20 kobiet + 30 mężczyzn)
 • Bench press Raw maksymalnie 50 zawodników (20 kobiet + 30 mężczyzn)
 • Bench press EQ maksymalnie 30 zawodników (tyko mężczyźni)
 • Bench press – Soft EQ / Monster Power  maksymalnie 30 zawodników (tyko mężczyźni)
 • Deadlift Raw maksymalnie 30 zawodników (10 kobiet + 20 mężczyzn)

Zawody będą przeprowadzone w podziale na kategorie wagowe bez względu na wiek, według podniesionego ciężaru:

 • Kategorie wagowe kobiet: -52 kg -60 kg -67,5 kg -75 kg + 75 kg
 • Kategorie wagowe mężczyzn: 60kg, 67,5 kg, 75 kg, 82,5 kg, 90kg, 100kg, 110 kg, 125 kg, 140 kg, +140 kg.

Uwaga!!! Powyższe kategorie wagowe będą przeprowadzone tylko i wyłącznie wtedy, gdy w danej kategorii będzie minimum 4 zawodników/zawodniczek, w innym przypadku kategorie będą łączone

Nagrody w kategoriach wagowych: pamiątkowe medale + dyplomy

Dodatkowo będzie przeprowadzona klasyfikacja w grupach wiekowych Open, według formuły Shwartza i Malona, mająca za zadnie wyłonienie absolutnych tryumfatorów XPC Europe Victory Cup 2018 w poniższych grupach wiekowych:

 • Junior  -23
 • Senior 24-33
 • Submasters 34-39
 • Masters 40+

Nagrody w grupach wiekowych: statuetki + dyplomy

Klasyfikacje  Absolut   XPC Europe Victory Cup 2018:

 • Absolut Men -klasyfikacja mająca za zadnie wyłonienie najsilniejszych uczestników turnieju,  według punktacji Shwartza i Malona, bez podziału na grupy wiekowe i kategorie wagowe
 • Absolut Women -klasyfikacja mająca za zadnie wyłonienie najsilniejszych uczestników turnieju,  według punktacji Shwartza i Malona, bez podziału na grupy wiekowe i kategorie wagowe

Nagrody w klasyfikacjach Absolut: statuetki + dyplomy

5. WERYFIKACJA – ważenie zawodników odbywać się będzie:

 • 3 listopada (sobota) w godz. 8.00 do 10.00
 • 4 listopada (niedziela) w godz. 8.00 do 10.00

6. WSTĘPNY PROGRAM ZAWODÓW

03.11.2018 Sobota – start godz. 10:00,

 • Powerlifting Raw: wszystkie kategorie kobiet i mężczyzn
 • Deadlift Raw: wszystkie kategorie kobiet i mężczyzn
 • Deadlift in straps (w paskach): wszystkie kategorie kobiet i mężczyzn

04.11.2018 Niedziela – start godz.10:00,

 • Bench Press Raw: wszystkie kategorie wagowe kobiet i mężczyzn
 • Bench Press EQ: wszystkie kategorie wagowe mężczyzn
 • Bench Press Soft EQ / Monster Power – wszystkie kategorie wagowe mężczyzn 

Ostateczny, szczegółowy program zawodów będzie opublikowany po zamknięciu listy zgłoszeń tj. po 25 października 2018

7. WARUNKI UCZESTNICTWA

 • wysłanie zgłoszenia maksymalnie do 25 października 2018
 • zgłoszenia wysyłamy przez e-powerlifting.pl
 • wpłata, opłaty wpisowego w wyznaczonym terminie
 • strój sportowy – koszulki z krótkim rękawem do łokcia, singlet
 • dobry stan zdrowia, własnoręcznie podpisane oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do udziału w zawodach w sportach siłowych

8. OPŁATA STARTOWA

 • Powerlifting wpłata do 30.08.2018 – 300 zł/70 EUR., wpłata do 30.09.2018 – 350 zł./85 EUR, wpłata do 15.10.2018 – 380 zł./ 90 EUR, wpłata w dniu zawodów – 400 zł./95 EUR
 • Bench Press Raw wpłata do 30.08.2018 – 250 zł./60 EUR, wpłata do 30.09.2018 – 300 zł./70 EUR, wpłata do 15.10.2018 – 330 zł./80 EUR, wpłata w dniu zawodów – 350 zł./85 EUR
 • Deadlift in straps wpłata do 30.08.2018 – 250 zł./60 EUR, wpłata do 30.09.2018 – 300 zł./70 EUR, wpłata do 15.10.2018 – 330 zł./80 EUR, wpłata w dniu zawodów – 350 zł./85 EUR
 • Deadlift Raw wpłata do 30.08.2018 – 250 zł./ 60 EUR, wpłata do 30.09.2018 – 300 zł./70 EUR, wpłata do 15.10.2018 – 330 zł./80 EUR, wpłata w dniu zawodów – 350 zł./85 EUR
 • Bench Press EQ wpłata do 30.08.2018 – 250 zł./60 EUR, wpłata do 30.09.2018 – 300 zł./70 EUR, wpłata do 15.10.2018 – 330 zł./80 EUR, wpłata w dniu zawodów – 350 zł./85 EUR
 • Bench Press Soft EQ wpłata do 30.08.2018 – 250 zł./60 EUR, wpłata do 30.09.2018 – 300 zł./70 EUR, wpłata do 15.10.2018 – 330 zł./80 EUR, wpłata w dniu zawodów 350 zł./85 EUR
 • Opłata za klasyfikację MPF do każdego startu: wpłata do 15.10.2018 – 100 zł./25 EUR, wpłata w dniu zawodów – 150 zł./35 EUR

Termin zamknięcia listy zgłoszeń: 25.10. 2018

Opłatę startową należy wpłacać na konto:

 • Polskie Stowarzyszenie Kulturystyki Fitness i Trójboju Siłowego
 • ul. Warszawska 31, 08-110 Siedlce
 • Nr konta w PLN: ING Bank Śląski  PL 81 1050 1953 1000 0090 3053 8566

Nr konta w EURO:

 • ING Bank Śląski  PL 89 1050 1953 1000 0090 8031 9404

Wpłata z dopiskiem „Victory Cup 2018”

9. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 • Wszystkich zawodników zainteresowanych otrzymaniem pokwitowania na wpłacone opłaty startowe, informujemy że będą takie pokwitowania wystawiane po zakończeniu zawodów i wysyłane na wskazany email, dlatego też wszystkich zainteresowanych takim   pokwitowaniem prosimy o zgłaszanie tego w trakcie ważenia
 • Każdy uczestnik zawodów powinien być ubezpieczony we własnym zakresie lub przez delegujący klub
 • Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki w czasie zawodów
 • Wszystkie sprawy sporne rozstrzyga Sędzia Główny w porozumieniu z organizatorem
 • Proszę o zgłaszanie zawodników maksymalnie do dnia 15.10.2018 r.
 • Zgłoszenie staje ważne dopiero w momencie dokonania opłaty wpisowego
 • Więcej informacji odnośnie zawodów można uzyskać u Artur Kozłowski (tel.602 716 523), artgym@o2.pl.

UWAGA! Zgłoszenie jest ważne w momencie wpłaty wpisowego. 

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

 

Otagowano , , , , , , , .Dodaj do zakładek Link.

Możliwość komentowania została wyłączona.