Zgłoszenie MŚ WPA Pabianice 2021

Uwaga: Ostateczny termin nadsyłania zgłoszeń oraz opłat startowych upływa 23 marca 2021

OPŁATA STARTOWA DLA POLSKICH ZAWODNIKÓW:

Konto: 73 1020 3378 0000 1502 0287 0442 PKO Bank Polski (Kotsaga Vadym)
w tytule płatności proszę wpisać: opłata startowa za: imię i nazwisko, kategoria wiekowa, kategoria wagowa, konkurencja.

Opłata startowe:

  • opłata za pierwszy start 240 zł / 55 euro
  • opłata za drugi start 200 zł / 45 euro
  • opłata za trzeci i każdy następny start 180 zł / 40 euro
  • opłata za pierwszy start Teen / Junior 200 zł / 45 euro
  • opłata za drugi start Teen / Junior 180 zł / 40 euro
  • opłata za trzeci i każdy następny start Teen / Junior 160 zł / 35 euro
  • Zawodnicy Paraolimpijscy opłata 180 zł / 40 euro
  • Zawodnicy w kategoriach wiekowych Masters 70-74, Masters 75-79, Masters +80 są zwolnieni z opłaty startowej

Więcej informacji: KLIKNIJ TUTAJ 

Imię / Firstname (wymagane)

Nazwisko / Lastname (wymagane)

Adres / Adress (wymagane)

Miasto / City (wymagane)

Państwo / Country (wymagane)

Data urodzenia / Birthdate (wymagane)

Wiek / Age (wymagane)

Kat. wiekowa / Agecategorie (wymagane)


Kat. wiekowa dodatkowa / Agecategorie


Kat. wagowa / Weightclass (wymagane)

Płeć / Sex (wymagane)

Amator lub Profesjonalista / Amateur or Professional
AmatorPro

Służby mundurowe / MPF
Tak / Yes

Konkurencje
Bench Press EQBench Press RAWBench Press Multy Ply EQ (Monster)Deadlift RAWDeadlift EQPowerlifting RAWPowerlifting EQPush&pull RAWPush&pull EQ

e-mail (wymagane!!!)

Telefon (wszystkie dodatkowe opcje uzgadniamy telefonicznie)

Uwagi / Notes

Wyrażam zgodę na warunki dotyczące przepisów RODO zawarte w regulaminie zawodów

Link do przepisów RODO

Komentarze są wyłączone.