Nowy termin ME XPC 2020

Jak wiemy, wszystkie obostrzenia w naszym kraju, związane z pandemią zostają luzowane. W związku z tym sympatycy naszego żelaznego sportu mogą z nadzieją czekać na zbliżające się zawody. Jako jedne z pierwszych, zostaną zorganizowane w Siedlcach Mistrzostwa Europy federacji XPC. Poniżej znajdziecie wszystkie niezbędne informacje do startu w zawodach.

Mistrzostwa Europy XPC 2020

Data: 27-29.08.2020
Miejsce zawodów: Hala Sportowa OSIR Siedlce, adress: ul. Bolesława Prusa 6, 08-110 Siedlce, Poland
Organizatorzy: Polish Bodybuilding Fitness Powerlifting Federation & XPC Poland, Agencja Rozwoju Miasta Siedlce oraz Artur Kozłowski, e-mail: artgym@o2.pl

Wstępny termin zamknięcia listy zgłoszeń to 30.07.2020
Zgłoszenie będzie uznane jako przyjęte dopiero po wpłaceniu wpisowego

UWAGA: osoby, które wysłały zgłoszenia we wcześniejszym terminie, prosimy o ponowne wysłanie zgłoszenia w celu potwierdzenia udziału w zawodach. 

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

Dyscypliny:

 • Full Powerlifting (RAW or EQ)
 • Squat Only (RAW or EQ)
 • Deadlift Only (RAW or EQ, Deadlift In Straps)
 • Bench Only (RAW, EQ or SOFT EQ)

W konkurencjach Powerlifting (RAW, EQ), Squat (RAW,EQ), Bench Press (RAW, EQ), Deadlift (RAW,EQ) będą obowiązywały następujące kategorie wagowe i grupy wiekowe:

Kategorie wagowe:

 • WOMEN: -44, -48, -52, -56, -60, -67.5, -75, -82.5, -90, +90
 • MEN: -52, -56, -60, -67.50, -75, -82.50, -90, -100, -110, -125, -140, +140

Kategorie wiekowe:

 • Teenagers (13-15)
 • Teenagers (16-17)
 • Teenagers (18-19)
 • Junior (20-23)
 • Open
 • Masters (40-49)
 • Masters (50-59)
 • Masters (60-69)
 • Masters (70+)
 • Paralympic
 • Klasyfikacje dodatkowe:
 • Military, Police, Fire Fighter

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

W konkurencji: Bench Press Soft EQ/Monster Power zawody będą przeprowadzone w podziale na kategorie wagowe bez względu na wiek, według podniesionego ciężaru
Kategorie wagowe: 82,5 kg, 90 kg, 100 kg, 110 kg, 125 kg, +125 kg,

W Bench Press Soft EQ/Monster Power dodatkowo będzie przeprowadzona klasyfikacja Open (3 miejsca), według formuły Shwartza i Malona, mająca za zadnie wyłonienie absolutnych tryumfatorów

W konkurencji Deadlift in Straps, zawody będą przeprowadzone w podziale na kategorie wagowe bez względu na wiek, według podniesionego ciężaru:
Kategorie wagowe: 82,5 kg, 110 kg, +110 kg

W konkurencji Deadlift in Straps Dodatkowo będzie przeprowadzona klasyfikacja Open (3 miejsca) , według formuły Shwartza i Malona, mająca za zadnie wyłonienie absolutnych tryumfatorów.

Opłaty:

 • opłata za Powerlifting (FullPower)
  do 27.07.2020 290 PLN/70 EUR,
  po 27.07.2020 320 PLN/76 EUR
 • oplata za pierwszy start/single lift
  do 27.07.2020 230 PLN/55 EUR,
  po 27.07.2020 250 PLN/60 EUR
 • opłata za drugi start/single lift
  do 27.07.2020 210 PLN/50 EUR,
  po 27.07.2020 230 PLN/55 EUR
 • opłata za 3 i kolejny start/single lift
  do 27.07.2020 200 PLN/48 EUR,
  po 27.07.2020 220 PLN/53 EUR
 • dopłata za klasyfikację MPF
  do 27.07.2020 160 PLN/38 EUR,
  po 27.07.2020 180 PLN/43 EUR,

Klasyfikacja MPF (Military, Police, Fire Fighter) jest klasyfikacją dodatkową do klasyfikacji głównej i jeśli zawodnik startuje w Bench Press Raw Open to jest 1 Start + dopłata za klasyfikację BP MPF gdy wpłata będzie do 27.07.2020 to wyniesie 200+160=360 pln

Numer konta/account number:

 • (PLN) ING Bank Śląski PL 81 1050 1953 1000 0090 3053 8566

z dopiskiem „XPC European Championship 2020”
Wstępny termin zamknięcia listy zgłoszeń to 30.07.2020
Zgłoszenie będzie uznane jako przyjęte dopiero po wpłaceniu wpisowego

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

Ważenie:

 • (26.08.2020) środa: 19:30 – 20:30
 • (27.08.2020) czwartek: 7.00 – 8.00 oraz 18:30 – 19:30
 • (28.08.2020) piątek: 7.00 – 8.00 oraz 19:30 – 20:30
 • (29.08.2020) sobota: 7.00 – 8.00

Wstępny harmonogram zawodów:

27.08.2020. (czwartek)
Powerlifting RAW – wszystkie kategorie (kobiety) & Teenagers 13-15,16-17,18-19 , Junior 20-23 (mężczyźni)
Powerlifting EQ – wszystkie kategorie
Powerlifting Paralympic – wszystkie kategorie

28.08.2020. (piątek)
Powerlifting RAW – Open, Masters (men) – wszystkie kategorie

29.08.2020. (sobota)
Squat ( RAW, EQ) wszystkie kategorie Women i Men.
Bench Press (RAW, EQ, SOFT EQ) wszystkie kategorie Women i Men.
Deadlift ( RAW, EQ, Deadlift In Straps) wszystkie kategorie Women i Men,
Paralympic – Single Squat & Single Bench Press & Single Deadlift
* Ostateczny, szczegółowy program konkursu zostanie opublikowany po zamknięciu listy zgłoszeń – po 30.07.2020

WARUNKI UCZESTNICTWA

 • wysłanie wniosku do 30.07.2020
 • uiszczenie opłaty rejestracyjnej w wyznaczonym terminie
 • odzież sportowa – koszulki z rękawem i singlet
 • dobre zdrowie, oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych w zawodach w sportach siłowych
 • każdy uczestnik powinien być ubezpieczony na przez siebie lub przez klub delegujący
 • organizator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki podczas zawodów
 • wszystkie sprawy sporne są rozstrzygane przez sędziego głównego w porozumieniu z organizatorem
 • aby uzyskać więcej informacji o konkursie, skontaktuj się z Arturem Kozłowskim – artgym@o2.pl

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

Przepisy RODO

OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA
Ja niżej podpisany, oświadczam, że mój stan zdrowia pozwala na uczestnictwo w XPC Powerlifting European Championship 2020 rywalizacji sportowej. Startuje w nich dobrowolnie i na własną odpowiedzialność. Jednocześnie oświadczam, że zapoznałem/łam się z treścią regulaminu zawodów i w pełni akceptuję zapisy w nim zawarte. Ponadto, wyrażam zgodę na publiczne podanie do wiadomości mojego imienia i nazwiska podczas w/w imprezy, a także jego opublikowanie na listach startowych oraz protokołach dotyczących tej imprezy.

OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych oraz moich danych biometrycznych (wizerunek) przez Polskie Stowarzyszenie Kulturystyki Fitness i Trójboju Siłowego dla potrzeb niezbędnych do realizacji XPC Powerlifting European Championship 2020. Zgodnie z art.6 ust.1 lit.a oraz art.9 ust.2 lit.a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 DNIA 27 KWIETNIA 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

ZEZWOLENIE (ZGODA) NA ROZPOWSZECHNIANIE WIZERUNKU

Stosownie do postanowień art.81 ustawy z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (dz. U z 2017r. poz.880 ze zm.) zezwalam na rozpowszechnianie mojego wizerunku przez Polskie Stowarzyszenie Kulturystyki, Fitness i Trójboju Siłowego z siedzibą przy ul. Warszawskiej 31, 08-110 Siedlce, dalej jako ,,Organizator” w celach promocyjnych, informacyjnych, kulturalnych, edukacyjnych, związanych z realizowanymi przez Organizatora zadaniami. Zgoda na rozpowszechnianie mojego wizerunku obejmuje w szczególności takie formy jego publikacji jak:

Udostępnianie na profilu Polish Bodybuilding Fitness&Powerlifting Federation, Bodybuilding & Powerlifting Festival, WPF Poland, XPC Poland i wydarzeniu na FB XPC Powerlifting European Championship 2020
Zamieszczenie w materiałach promocyjno-informacyjnych (w materiałach audiowizualnych, broszurach, gazetkach, na tablicach ogłoszeń, w związku z udziałem w konkursach i innych formach aktywności kulturalno-oświatowej)
Udostępnianie fotografii (zdjęcia) przedstawiającego moją osobę w formie elektronicznej na portalach społecznościowych (facebook, instagram) w celach promocyjnych XPC Powerlifting European Championship 2020
Dopuszczam możliwość przetwarzania wizerunku poprzez jego kadrowanie i kompozycje. Wizerunek może być wykorzystany zgodnie z określonym powyżej zasadami prze okres 10 lat od podpisania zgody.
Informuję, iż zgodnie z art. 7 ust.3 RODO może Pan/Pani w dowolnym momencie wycofać zgodę na przetwarzanie danych osobowych i biometrycznych przez POLSKIE STOWARZYSZENIE KULTURYSTYKI FITNESS I TRÓJBOJU SIŁOWEGO. Wycofanie zgody nie wpływa nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

 

 

Otagowano , , , , , , , , , , , , , , .Dodaj do zakładek Link.

Możliwość komentowania została wyłączona.