Mistrzostwa Europy XPC 2020

Mistrzostwa Europy XPC 2020

Data: 02.04.- 05.04.2020
Miejsce zawodów:  Hala Sportowa, adress: Siedlecka 9, 08-103 Skórzec/Siedlce 08-110, Poland
Organizator: Polish Bodybuilding Fitness Powerlifting Federation & XPC Poland, Artur Kozłowski, e-mail: artgym@o2.pl

 • Wstępny termin zamknięcia listy zgłoszeń to 15.03.2020
 • Zgłoszenie będzie uznane jako przyjęte dopiero po wpłaceniu wpisowego

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

Dyscypliny:

 • Full Powerlifting ( RAW or EQ)
 • Squat Only ( RAW or EQ)
 • Deadlift Only ( RAW or EQ, Deadlift In Straps)
 • Bench Only ( RAW, EQ or SOFT EQ)

W konkurencjach Powerlifting (RAW, EQ), Squat (RAW,EQ), Bench Press (RAW, EQ), Deadlift(RAW,EQ) będą obowiązywały następujące kategorie wagowe i grupy wiekowe:

Kategorie wagowe:

 • WOMEN:  -44,  -48,  -52,  -56,  -60, -67.5,  -75,  -82.5,  -90, +90
 • MEN:   -52,  -56,  -60,  -67.50,  -75,  -82.50,  -90,  -100,  -110,  -125,  -140, +140

Kategorie wiekowe:

 • Teenagers  (13-15)
 • Teenagers  (16-17)
 • Teenagers (18-19)
 • Junior (20-23)
 • Open
 • Masters (40-49)
 • Masters (50-59)
 • Masters (60-69)
 • Masters (70+)
 • Paralympic

Klasyfikacje dodatkowe:

 • Military, Police, Fire Fighter

W konkurencji: Bench Press Soft EQ/Monster Power zawody będą przeprowadzone w podziale na kategorie wagowe bez względu na wiek, według podniesionego ciężaru
Kategorie wagowe: 82,5 kg, 90 kg, 100 kg, 110 kg, 125 kg, +125 kg,
W Bench Press Soft EQ/Monster Power
Dodatkowo będzie przeprowadzona klasyfikacja Open (3 miejsca) , według formuły Shwartza i Malona, mająca za zadnie wyłonienie absolutnych tryumfatorów

W konkurencji Deadlift in Straps, zawody będą przeprowadzone w podziale na kategorie wagowe bez względu na wiek, według podniesionego ciężaru:
Kategorie wagowe: 82,5 kg, 110 kg, +110 kg
W konkurencji Deadlift in Straps Dodatkowo będzie przeprowadzona klasyfikacja Open (3 miejsca) , według formuły Shwartza i Malona, mająca za zadnie wyłonienie absolutnych tryumfatorów

Opłaty:

opłata za Powerlifting (FullPower)

 • do 10.01.2020  250 PLN/60 EUR,
 • do 10.02.2020  270 PLN/65EUR,
 • do 10.03.2020  290 PLN/70 EUR,
 • po 10.03.2020  320 PLN/76 EUR

oplata za pierwszy start/single lift

 • do 10.01.2020 – 200 PLN/48 EUR,
 • do 10.02.2020 – 220 PLN/53 EUR,
 • do 10.03.2020- 230 PLN/55 EUR,
 • po 10.03.2020 – 270 PLN/65 EUR

opłata za drugi start/single lift

 • do 10.01.2020 – 180 PLN/43 EUR,
 • do 10.02.2020 – 200 PLN/48 EUR,
 • do 10.03.2020 – 210 PLN/50 EUR,
 • po 10.03.2020 – 230 PLN/55 EUR

opłata za 3 i kolejny start/single lift

 • do 10.01.2020 – 160 PLN/38EUR,
 • do 10.02.2020 – 180 PLN/43 EUR,
 • do 10.03.2020 – 200 PLN/48 EUR,
 • po 10.03.2020 – 220 PLN/53 EUR

dopłata za klasyfikację MPF  wpłata

 • do  10.03.2020 – 160 PLN/38 EUR,
 • po 10.03.2020 – 180 PLN/43 EUR,

Klasyfikacja MPF (Military, Police, Fire Fighter) jest klasyfikacją dodatkową do klasyfikacji głównej i  jeśli zawodnik startuje w Bench Press Raw Open to jest 1 Start + dopłata za klasyfikację BP MPF gdy wpłata będzie do 10.01.2020 to wyniesie 200+160=360 pln

Numer konta/account number:

 • (PLN) ING Bank Śląski  PL 81 1050 1953 1000 0090 3053 8566
  z dopiskiem  „XPC European Championship 2020”
 • Wstępny termin zamknięcia listy zgłoszeń to 15.03.2020
 • Zgłoszenie będzie uznane jako przyjęte dopiero po wpłaceniu wpisowego

Ważenie:

 • (02.04.2020) czwartek: 19.00 – 20.30
 • (02.04.2020) piątek: 7.00 – 8.00, oraz 19:00 – 20.00
 • (02.04.2020) sobota: 7.00 – 8.00, oraz 19:00 – 20.00
 • (02.04.2020) niedziela: 6.30 – 7.30

Wstępny harmonogram zawodów:

03.04.2020. (piątek)

 • Powerlifting RAW – wszystkie kategorie (kobiety) & Teenagers 13-15,16-17,18-19 , Junior 20-23 (mężczyźni)
 • Powerlifting EQ – wszystkie kategorie
 • Powerlifting Paralympic – wszystkie kategorie

04.04.2020. (sobota)

 • Powerlifting RAW – Open, Masters (men) – wszystkie kategorie

05.04.2020. (niedziela)

 • Squat ( RAW, EQ) wszystkie kategorie Women i Men.
 • Bench Press (RAW, EQ, SOFT EQ) wszystkie kategorie Women i Men.
 • Deadlift ( RAW, EQ, Deadlift In Straps) wszystkie kategorie Women i Men,
 • Paralympic – Single Squat & Single Bench Press & Single Deadlift

* Ostateczny, szczegółowy program konkursu zostanie opublikowany po zamknięciu listy zgłoszeń – po 15.03.2020

WARUNKI UCZESTNICTWA

 • wysłanie wniosku do 15.03.2020
 • uiszczenie opłaty rejestracyjnej w wyznaczonym terminie
 • odzież sportowa – koszulki z rękawem i singlet
 • dobre zdrowie, oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych w zawodach w sportach siłowych
 • każdy uczestnik powinien być ubezpieczony na przez siebie lub przez klub delegujący
 • organizator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki podczas zawodów
 • wszystkie sprawy sporne są rozstrzygane przez sędziego głównego w porozumieniu z organizatorem
 • aby uzyskać więcej informacji o konkursie, skontaktuj się z Arturem Kozłowskim – artgym@o2.pl

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

Przepisy RODO

OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA

Ja niżej podpisany, oświadczam, że mój stan zdrowia pozwala na uczestnictwo w XPC Powerlifting European Championship 2020  rywalizacji sportowej. Startuje w nich dobrowolnie i na własną odpowiedzialność. Jednocześnie oświadczam, że zapoznałem/łam się z treścią regulaminu zawodów i w pełni akceptuję zapisy w nim zawarte. Ponadto, wyrażam zgodę na publiczne podanie do wiadomości mojego imienia i nazwiska podczas w/w imprezy, a także jego opublikowanie na listach startowych oraz protokołach dotyczących tej imprezy.

OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych oraz moich danych biometrycznych (wizerunek) przez Polskie Stowarzyszenie Kulturystyki Fitness i Trójboju Siłowego dla potrzeb niezbędnych do realizacji XPC World Cup 2019. Zgodnie z art.6 ust.1 lit.a oraz art.9 ust.2 lit.a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 DNIA 27 KWIETNIA 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

ZEZWOLENIE (ZGODA) NA ROZPOWSZECHNIANIE WIZERUNKU

Stosownie do postanowień art.81 ustawy z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (dz. U z 2017r. poz.880 ze zm.) zezwalam na rozpowszechnianie mojego wizerunku przez Polskie Stowarzyszenie Kulturystyki, Fitness i Trójboju Siłowego z siedzibą przy ul. Warszawskiej 31, 08-110 Siedlce, dalej jako ,,Organizator? w celach promocyjnych, informacyjnych, kulturalnych, edukacyjnych, związanych z realizowanymi przez Organizatora zadaniami. Zgoda na rozpowszechnianie mojego wizerunku obejmuje w szczególności takie formy jego publikacji jak:

Udostępnianie na profilu Polish Bodybuilding Fitness&Powerlifting Federation, WPF Poland, XPC Poland i wydarzeniu na FB XPC Powerlifting World Cup 2019
Zamieszczenie w materiałach promocyjno-informacyjnych (w materiałach audiowizualnych, broszurach, gazetkach, na tablicach ogłoszeń, w związku z udziałem w konkursach i innych formach aktywności kulturalno-oświatowej)
Udostępnianie fotografii (zdjęcia) przedstawiającego moją osobę w formie elektronicznej na portalach społecznościowych (facebook, instagram) w celach promocyjnych XPC World Cup 2019
Dopuszczam możliwość przetwarzania wizerunku poprzez jego kadrowanie i kompozycje. Wizerunek może być wykorzystany zgodnie z określonym powyżej zasadami prze okres 10 lat od podpisania zgody.
Informuję, iż zgodnie z art. 7 ust.3 RODO może Pan/Pani w dowolnym momencie wycofać zgodę na przetwarzanie danych osobowych i biometrycznych przez POLSKIE STOWARZYSZENIE KULTURYSTYKI FITNESS I TRÓJBOJU SIŁOWEGO. Wycofanie zgody nie wpływa nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

 

Otagowano , , , , , , , , , , , , , , , , , , .Dodaj do zakładek Link.

Możliwość komentowania została wyłączona.