Mistrzostwa Polski RAW Federacji WRPF – ZŁOTORYJA 2016

WRPFzłotoMistrzostwa Polski w Wyciskaniu Sztangi Leżąc w formule RAW  federacji WRPF – ZŁOTORYJA 2016

Mamy zaszczyt poinformować wszystkich sympatyków wyciskania sztangi leżąc, że 5 listopada 2016 roku odbędą się w Złotoryi Mistrzostwa Polski w Wyciskaniu Sztangi Leżąc RAW WRPF ZŁOTORYJA 05.11.2016 (bez koszulek specjalistycznych).

Poniżej przedstawiamy regulamin zawodów.

R E G U L A M I N

Mistrzostwa Polski w Wyciskaniu Sztangi Leżąc RAW WRPF ZŁOTORYJA 05.11.2016 (bez koszulek specjalistycznych).

1. Cel:

 • popularyzacja i upowszechnianie aktywności ruchowej jako formy zdrowego stylu życia i spędzania czasu wolnego,
 • propagowanie dyscyplin siłowych – wyciskania sztangi leżąc,
 • integracja środowisk sportowych oraz organizacji zajmujących się kulturą fizyczną,
 • promocja Miasta oraz miejskich organizacji i stowarzyszeń sportowych.

2. Termin i miejsce:

5 listopad 2016 r. godz. 10.15 /ważenie od 07.30 do 10.00/
Sala Widowiskowa Złotoryjskiego Ośrodka Kultury i Rekreacji

3. Organizator:

Andrzej Kocyła i Piotr Kocyła
Urząd Miasta w Złotoryi
Złotoryjski Ośrodek Kultury i Rekreacji
Biuro Zawodów – czynne w dniu i miejscu imprezy od godz. 07.30 Pl. Reymonta 5, 59-500 Złotoryja.

4. Uczestnicy:

Wszyscy chętni bez względu na miejsce zamieszkania (cały Świat), bez względu na to czy się jest zrzeszonym czy też nie, czy się ma licencje czy nie.

5. Opłata startowa:

 • 100 zł (w terminie do 31.07.2016) – bez względu na ilość kategorii
 • 130 zł (w terminie do 30.09.2016) – bez względu na ilość kategorii
 • 160 zł (w terminie do 31.10.2016) – bez względu na ilość kategorii
 • 200 zł (w dniu zawodów) – bez względu na ilość kategorii

Andrzej Kocyła

Konto PKO Bank Polski 63 1020 3017 0000 2302 0052 2417

W tytule płatności proszę podać Imię i Nazwisko, Rocznik, Miejscowość, Klub, Wagę Ciała oraz Kategorie w jakich będzie startował.

6. Warunki uczestnictwa:

 • pisemne zgłoszenie uczestnictwa należy zgłosić w dniu zawodów w Biurze Zawodów,
 • zawodnicy niepełnoletni startują wyłącznie za pisemną zgodą rodziców lub opiekunów,
 • zawodnicy powinni posiadać aktualne badania lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do udziału w zawodach. W przypadku braku badań zawodnik zobowiązany jest złożyć oświadczenie (do pobrania w Biurze Zawodów) o zdolności do udziału w zawodach,
 • zawodnicy powinni uiścić opłatę startową
 • zawodnicy startują bez specjalistycznych koszulek i bez opasek na łokcie, wymagane są koszulki z krótkim rękawkiem włożone w krótkie, obcisłe spodenki niezakrywające kolan (dozwolone leginsy) lub kostiumy,
 • pośladki muszą mieć stały kontakt z ławeczką oraz stopy z podłożem (można odrywać pięty i głowę),
 • zawody zostaną przeprowadzone na trzy komendy (OPUŚĆ – GÓRA – STOJAK).

7. Kategorie:

Zawody zostaną przeprowadzone w następujących:
kategoriach wagowych mężczyzn we wszystkich grupach wiekowych:

 • do 56 kg
 • do 60 kg
 • do 67.5 kg
 • do 75 kg
 • do 82.5 kg
 • do 90 kg
 • do 100 kg
 • do 110 kg
 • do 125 kg
 • do 140 kg
 • powyżej 140 kg

kategoriach wagowych kobiet we wszystkich grupach wiekowych:

 • do 48 kg
 • do 52 kg
 • do 56 kg
 • do 60 kg
 • do 67.5 kg
 • do 75 kg
 • do 82.5 kg
 • do 90 kg
 • powyżej 90 kg
 • Niepełnosprawni,
 • OPEN Kobiety (według formuły Wilks’a),
 • OPEN Mężczyźni (według formuły Wilks’a),
 • Junior do 17 lat (liczy się rok urodzenia),
 • Junior do 19 lat (liczy się rok urodzenia),
 • Junior do 21 lat (liczy się rok urodzenia),
 • Junior do 23 lat (liczy się rok urodzenia),
 • Senior od 23 do 40 lat (liczy się rok urodzenia),
 • Weteran od 40 lat (liczy się rok urodzenia),
 • Weteran od 50 lat (liczy się rok urodzenia),
 • Weteran od 60 lat (liczy się rok urodzenia),
 • OPEN Służb Mundurowych,
 • Mistrzostwa Polski WRPF Drużynowe – 6 zawodników (z danego Klubu, bez względu na zamieszkanie) w tym (5 mężczyzn + 1 Kobieta).

Uwaga!!! Dana kategoria wagowa zostanie przeprowadzona wyłącznie wtedy gdy wystartuje w niej przynajmniej 4 zawodników (zawodniczek). W innym przypadku kategorie będą łączone.

8. Nagrody:

Zawodnicy będą sklasyfikowani w każdej kategorii wagowej, od I do III miejsca – statuetki, dyplomy, nagrody rzeczowe. Spośród najlepszych w poszczególnych kategoriach wagowych wyłonionych zostanie według formuły Wilks’a trzech najlepszych zawodników kategorii Open – statuetki, dyplomy i nagrody rzeczowe. W kategoriach wiekowych i kategorii niepełnosprawnej za miejsca od I do III – statuetki, dyplomy i nagrody rzeczowe.
W każdej kategorii wagowej Senior za I miejsce nagroda – TELEWIZOR.

W skład nagród rzeczowych wchodzą (odżywki, sprzęt komputerowy, sprzęt RTV, sprzęt AGD, sprzęt na siłownie, wycieczki, statuetki, koszulki i wiele innych).

Organizator może przyznać nagrody dodatkowe.

9. Komisja sędziowska:

Komisję sędziowską powołuje organizator w składzie 4 osób

10. Finansowanie:

Sponsorzy:
Wymienieni będą na plakacie i materiałach promocyjnych

11. Postanowienia końcowe:

 • wszystkie sprawy sporne rozstrzyga sędzia główny, sędzia pomocniczy i organizator, po uiszczeniu opłaty w wysokości 50 zł. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia skargi opłata zawodnikowi zostanie zwrócona.
 • organizator nie ponosi odpowiedzialności za mogące się wydarzyć, w trakcie zawodów i transportu, ewentualne wypadki bądź kradzieże nie z winy organizatora,
 • wszyscy uczestnicy biorący udział startują na własną odpowiedzialność i nie będą wnosić żadnych roszczeń w stosunku do organizatora w razie zaistnienia zdarzeń losowych podczas trwania imprezy,
 • wszyscy zawodnicy zobowiązani są do zapoznania się i przestrzegania niniejszego regulaminu,

Organizatorzy
Andrzej Kocyła – WRPF Polska – Prezes Wilkołak – tel. 601411337
Piotr Kocyła – tel. 600235150

Tagi , , , , , , , , , , , .Dodaj do zakładek Link.

Komentarze są wyłączone.