Mistrzostwa Polski WFF Bench Press

Mistrzostwa Polski Bench Press federacji WFF, które odbędą się w Warszawie będą doskonałą możliwością do sprawdzenia swoich możliwości. Wszyscy miłośnicy Wyciskania Leżąc mogą skorzystać z dogodnego, centralnego usytuowania naszej stolicy.

Miejsce: Warszawa, Akademia Sztuki Wojennej, al. Gen. Antoniego Chruściela ?Montera? 103

Waga:

 • 12.04.2024 (piątek) godz. 18.00-20.00
 • 13.04.2024 (sobota) godz. 7.00-9.00

Start zawodników:

 • 13.04.2024 (sobota) od godz. 10.00

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

Cel :

 • propagowanie zdrowego stylu życia
 • propagowanie sportów siłowych; wyciskania sztangi leżąc
 • aktywne spędzanie wolnego czasu
 • wyłonienie najsilniejszych juniorów, seniorów i mastersów
 • promocja miasta

Opłata startowa:

 • Opłata dla juniorów do 23 lat: 150 zł (pierwszy start), 120 zł (kolejny start)
 • Opłata dla mastersów + 40 lat: 180 zł (pierwszy start), 150 zł (kolejny start)
 • Opłata open: 200 zł (pierwszy start), 170 zł (kolejny start)
 • Po 22.03.2024: opłata + 50 zł

Numer konta:

 • 09 1090 1870 0000 0001 4364 5118
 • Nabba WFF Polska Sławomir Jagiełło

Warunki uczestnictwa:

 • pisemne zgłoszenie na zawody https://www.e-powerlifting.com
 • pisemne oświadczenie zawodnika (składane w dniu zawodów w biurze zawodów)
 • zawodnicy niepełnoletni startują wyłącznie za pisemną zgodą rodziców lub opiekunów
 • opłacone startowe
 • zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do udziału w zawodach siłowych (w przypadku braku zaświadczenia, należy złożyć oświadczenie w biurze zawodów)
 • okazanie dokumentu tożsamości na ważeniu (dowodu osobistego lub legitymacji szkolnej)
 • zawodnicy startują w trykotach oraz koszulkach z krótkim rękawem, dozwolone są pasy oraz paski na nadgarstki, sprzęt do wyciskania (koszulki jedno i kilku warstwowe, monstery).

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

Kategorie wagowe i kategorie wiekowe:

 • Kategorie wagowe mężczyzn RAW: do 67,5 kg, do 75 kg, do 82.5 kg, do 90 kg, do 100 kg, do 110 kg, do 125 kg, do 140 kg, +140 kg
 • Kategorie wagowe kobiet RAW: 56 kg, 60 kg, 67.5 kg, 75 kg, 82.5 kg, 90 kg, +90 kg

Kategorie wiekowe mężczyzn:

 • teen 13-15
 • teen 16-17
 • teen 18-19
 • junior 20-23
 • submasters 33-39
 • masters 40-49
 • masters 50-59
 • masters 60-69
 • masters +70
 • open

Kategorie wagowe kobiet:

 • junior
 • open
 • masters

Kategoria dodatkowa – paraolympics – open
Kategoria dodatkowa – soft EQ – open
Kategoria dodatkowa – student – open
Kategoria dodatkowa – Puchar Rektora Komendanta Akademii Sztuki Wojennej w Wyciskaniu Sztangi Leżąc – służby mundurowe:

 • Siły Zbrojne Rzeczypospolitej Polskiej
 • Policja
 • Żandarmeria Wojskowa
 • Służba Ochrony Państwa
 • Straż Graniczna
 • Państwowa Straż Pożarna
 • Służba Ochrony Kolei
 • Służby Specjalne
 • Służba Celno-Skarbowa
 • Służba Więzienna
 • Straż Leśna
 • Straż Ochrony Metra
 • Straż Marszałkowska
 • Straż Miejska
 • oraz emeryci mundurowi wymienionych służb

Klasyfikacja drużynowa – 6 mężczyzn + 4 kobiety

Nagrody:

 • Wszyscy uczestnicy otrzymują pamiątkowe dyplomy
 • W kategoriach wagowych miejsca 1-3 otrzymują pamiątkowe medale
 • W kategoriach wiekowych miejsca 1-3 otrzymują pamiątkowe puchary
 • W kategoriach dodatkowych miejsca 1-3 otrzymują pamiątkowe puchary
 • Organizator może przyznać dodatkowe nagrody

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

Zasady zaliczenia boju:

 • zawodnik zdejmuje sztangę ze stojaków (sam lub przy pomocy asekurantów)
 • ruch opuszczania sztangi zawodnik rozpoczyna z wyprostowanych ramion w stawach łokciowych
  bez sygnału sędziego głównego – START
 • zawodnik zatrzymuje sztangę na klatce i czeka na komendę sędziego głównego – GÓRA
 • zawodnik kończy wyciskanie sztangi w wyprostowanych stawach łokciowych
 • odkłada na stojak po komendzie sędziego – STOJAK
 • pośladki cały czas muszą mieć kontakt z ławką, głowa może być oderwana od ławki, stopy nie
  muszą być całe położone na ziemi, ale nie mogą dotykać konstrukcji ławki
 • każdy zawodnik ma trzy próby

Komisja sędziowska: Komisję sędziowską powołuje organizator

Strona na FB:

Postanowienia końcowe:
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za mogące się wydarzyć w trakcie zawodów i transporcie, ewentualne wypadki lub kradzieże nie z winy organizatora. Wszyscy uczestnicy biorący udział startują na własną odpowiedzialność i nie będą wnosić żadnych roszczeń w stosunku do organizatora w razie zaistnienia zdarzeń losowych podczas trwania imprezy. Wszyscy zawodnicy zobowiązani są do zapoznania się i przestrzegania tego regulaminu. Nagrody za podium można odebrać jedynie podczas oficjalnej dekoracji osobiście lub wydelegować do tego inną osobę. Po zakończeniu zawodów nagrody przechodzą na rzecz organizatora (nagród nie wysyłamy)

Otagowano , , , , .Dodaj do zakładek Link.

Możliwość komentowania została wyłączona.