Mistrzostwa Świata GPC Pabianice 2021

MISTRZOSTWA ŚWIATA GPC
POWERLIFT, BENCHPRESS, DEADLIFT, SQUAT
PABIANICE – 18-24.10. 2021

 

Federacja GPC jest w tej chwili jedną z czołowych na świecie, która, poza większością krajów europejskich, skupia w swoich szeregach zawodników z tak odległych krajów jak Nowa Zelandia, Australia, Indie, Argentyna, USA, Kanada, czy RPA. Możemy więc być pewni, że zawody w Pabianicach będą miały światową rangę.

 • Lokalizacja: Pabianice, Polska, hala MOSiR Włókniarz, 95-200 Pabianice, ul. Grota Roweckiego 3
 • Data: 18-24 października 2021
 • Organizator: Polska Unia Trójboju Siłowego, MKS Pałac Młodzieży Łódź, Heros Team Pabianice, Urząd Miasta Pabianice, Starostwo Powiatowe Pabianice
 • Biuro zawodów:
  Franciszek Szabluk – Prezes Federacji GPC
  Hovhannes Yazichyan – Dyrektor Sportowy
  Joanna Anderwald – sekretarz
  Tomasz Andrzejczak – Dyrektor Techniczny

Link do zgłoszenia

 

NAGRODY FINANSOWE

 • Pula nagród wynosi 12000 zł ? 2650 euro

Fundatorem nagród finansowych jest:
Pan Rafał Choma
Konsul Honorowy Republiki Armenii w Łodzi.

NAJLEPSI Z NAJLEPSZYCH:
MĘŻCZYŹNI OPEN RAW – przelicznik Rasherr

 • Powerlifting – 1200 zł
 • Deadlift – 1200 zł
 • Bench Press – 1200 zł
 • Squat – 1200 zł

MĘŻCZYŹNI OPEN EQ – przelicznik Rasherr

 • Bench Press EQ – 1200 zł

KOBIETY OPEN RAW – przelicznik Rasherr

 • Powerlifting – 1200 zł
 • Deadlift – 1200 zł
 • Bench Press – 1200 zł
 • Squat – 1200 zł

NAGRODY SPECJALNE ZA OSIĄGNIECIE USTALONYCH WYSOKICH WYNIKÓW

 • Powerlifting raw 1000 kg – 1200 zł

Jeśli ustalony wynik uzyska kilku zawodników, nagrodę wygrywa osoba największym wywalczonym ciężarem.

Transport z lotniska:

 • Complex Tour, ul. Pomorska 98/104, 91-402 Łódź, mail: complextour@vp.pl

Harmonogram startów:

 • Poniedziałek 18 października, Trójbój Siłowy EQ – wszyscy, przysiady RAW – wszyscy
 • Wtorek 19 października, Trójbój Siłowy RAW – wszystkie kobiety i mężczyźni wagi lekkiej do -75 kg
 • Środa 20 października, Trójbój Siłowy RAW – mężczyźni w wadze średniej (-82,5 kg do -100 kg)
 • Czwartek 21 października, Trójbój Siłowy RAW – mężczyźni w wadze ciężkiej (-110 kg, + 140 kg), Squat EQ – wszyscy
 • Piątek 22 października, Benchpress EQ – wszyscy, Deadlift EQ – wszyscy
 • Sobota 23 października, RAW Benchpress – wszystkie kobiety i mężczyźni do -110 kg
 • Niedziela 24 października, RAW Benchress – 125 kg – +140 kg, RAW Deadlift – wszyscy

Szczegółowy harmonogram zostanie opublikowany po dacie zamknięcia.

Harmonogram ważenia:

 • 17.10.2021 15:00 – 18:00 – wszyscy zawodnicy startujący w dniu 18.10.2021
 • 18.10.2021 08:00 – 10:00, 15:00 – 17:00 – wszyscy zawodnicy startujący w dniu 19.10.2021
 • 19.10.2021 08:00 – 10:00, 15:00 – 17:00 – wszyscy zawodnicy startujące w dniu 20.10.2021
 • 20.10.2021 08:00 – 10:00, 15:00 – 17:00 – wszyscy zawodnicy startujące w dniu 21.10.2021
 • 21.10.2021 08:00 – 10:00, 15:00 – 17:00 – wszyscy zawodnicy startujące w dniu 22.10.2021
 • 22.10.2021 08:00 – 10:00, 15:00 – 17:00 – wszyscy zawodnicy startujące w dniu 23.10.2021
 • 23.10.2021 08:00 – 10:00, 15:00 – 17:00 – wszyscy zawodnicy startujące w dniu 24.10.2021

Ważenie zawodników odbywa się dzień przed startem i rozpoczyna się 17 października. Według przepisów Federacji GPC, w dniu startu ważenie nie może się odbyć.

Każda sesja może zostać przedłużona, jeśli jest to wymagane dużą ilością zawodników, którzy są na miejscu przed końcem oficjalnego ważenia.

Zawodnicy wymagający specjalnych ustaleń dotyczących ważenia, ze względu na czasy połączeń, muszą wcześniej skontaktować się z organizatorem.

Kategorie wiekowe:

 • Teenagers (13-15)
 • Teenagers (16-17)
 • Teenagers (18-19)
 • Junior (20-23)
 • Open
 • Masters (40-44)
 • Masters (45-49)
 • Masters (50-54)
 • Masters (55-59)
 • Masters (60-64)
 • Masters (65-69)
 • Masters (70-74)
 • Masters (75-79)
 • Masters (>80)
 • Paralympic

Kategorie wagowe:

 • Kobiety – 44kg ,48kg, 52kg, 56kg, 60kg, 67,5kg 75kg, 82,5kg, 90kg, 100kg, 110kg
 • Mężczyźni – 52kg, 56kg, 60kg, 67,5kg, 75kg, 82,5kg, 90kg, 100kg, 110kg, 125kg, 140kg, +140kg

Paralympic:
Zawodnicy startujący w tej kategorii muszą być w stanie używać standardowego sprzętu do startu, ponieważ GPC nie posiada wersji specjalistycznej.
Zawodnicy niepełnosprawni, którzy nie mogą ukończyć zawodów zgodnie z zasadami GPC, muszą wejść do kategorii paraolimpijskiej dla ich kategorii wiekowej / wagowej. Zawodnicy niepełnosprawni, którzy mogą ukończyć boje zgodnie z zasadami GPC, mogą zdecydować się na start w kategorii paraolimpijskiej lub w kategorii standardowej.

Opłaty startowe: 

 • Pierwszy start 300 PLN – Open oraz Masters
 • Pierwszy start 210 PLN – Juniors oraz Teens
 • Dodatkowy start 165 PLN każdy start
 • Opłaty za opóźnienie (płatne po dacie zamknięcia lub przy ważeniu) plus 140 PLN za osobę
 • UWAGA! Wpisowe nie podlega zwrotowi

Link do zgłoszenia

Zawodnicy z Polski opłatę startową dokonują podczas zgłoszenia. Zgłoszenie nie zostanie przyjęte bez opłaty startowej. Nie ma możliwości opłaty podczas ważenia.

Data zamknięcia zgłoszeń:
18 września 2021 r. Lista drużyn i opłaty za zgłoszenie muszą wpłynąć do dyrektora zawodów przed tą datą, w przeciwnym razie zostaną naliczone opłaty za spóźnienie (zgodne z regulaminem GPC).

Bank:

 • Konto: 22 1090 2705 0000 0001 3585 3193
 • Międzyszkolny Klub Sportowy Pałac Młodzieży Łódź,
 • 94-050 Łódź, Al. Wyszyńskiego 86
 • Nip: 726-22-74-162

UWAGA! Wszyscy zawodnicy muszą być członkami GPC. Każdy naród ma własne wymagania wstępne. Zawodnicy muszą zgłosić się przez swoją federację narodową.
Wszystkie informacje zostaną zamieszczone na stronach mistrzostw:

 • www.e-powerlifting.com
 • www.gpcpoland.pl
 • https://www.facebook.com/events/421147625958239?active_tab=about
 • GPC: http://www.worldgpc.com/
 • https://www.facebook.com/groups/106265919454582/?fref=ts

Lista zawodników: może zostać opublikowana dopiero po dacie zamknięcia.
Zasady: mistrzostwa zostaną przeprowadzone zgodnie z przepisami GPC. Zestaw zasad można pobrać ze strony internetowej GPC
Warunki uczestnictwa:

 • Każdy zawodnik musi posiadać ubezpieczenie NNW, indywidualnie lub klubowe
 • Zawodnicy niepełnoletni muszą posiadać badania sportowo-lekarskie. W przypadku braku aktualnych badań lekarskich zawodnik nie zostanie dopuszczony do startu, bez zwrotu wpłaty startowej
 • Zawodnicy niepełnoletni muszą posiadać zgodę rodziców na udział w Mistrzostwach.

Regulamin Rodo:
OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA
Ja niżej podpisany, oświadczam, że mój stan zdrowia pozwala na uczestnictwo w rywalizacji sportowej podczas Mistrzostwach Świata w Trójboju Siłowym Federacji GPC
Startuje w nich dobrowolnie i na własną odpowiedzialność. Jednocześnie oświadczam,
że zapoznałem/łam się z treścią regulaminu zawodów i w pełni akceptuję zapisy w nim zawarte. Ponadto, wyrażam zgodę na publiczne podanie do wiadomości mojego imienia i nazwiska podczas w/w imprezy, a także jego opublikowanie na listach startowych oraz protokołach dotyczących tej imprezy.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych oraz moich danych biometrycznych (wizerunek) przez organizatora Mistrzostw, do potrzeb, niezbędnych do realizacji Mistrzostwa Świata w Trójboju Siłowym GPC 2021. Zgodnie z art.6 ust.1 lit.a oraz art.9 ust.2 lit.a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 DNIA 27 KWIETNIA 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
ZGODA NA ROZPOWSZECHNIANIE WIZERUNKU
Stosownie do postanowień art.81 ustawy z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (dz. U z 2017r. poz.880 ze zm.) zezwalam na rozpowszechnianie mojego wizerunku przez Międzyszkolny Klub Sportowy „Pałac Młodzieży Łódź”, siedzibą
94-050 Łódź, Al. Wyszyńskiego 86, dalej jako „Organizator” w celach promocyjnych, informacyjnych, kulturalnych, edukacyjnych, związanych z realizowanymi przez Organizatora zadaniami. Zgoda na rozpowszechnianie mojego wizerunku obejmuje w szczególności takie formy jego publikacji jak:

Udostępnianie na profilach: www.e-powerlifting, www.gpcpoland.pl,
https://www.facebook.com/events/421147625958239?active_tab=about, http://www.worldgpc.com/, https://www.facebook.com/groups/106265919454582/?fref=ts

Zamieszczenie w materiałach promocyjno-informacyjnych (w materiałach audiowizualnych, broszurach, gazetkach, na tablicach ogłoszeń, w związku z udziałem w konkursach i innych formach aktywności kulturalno-oświatowej)
Udostępnianie fotografii (zdjęcia) przedstawiającego moją osobę w formie elektronicznej na portalach społecznościowych (facebook, instagram) w celach promocyjnych Mistrzostwa Świata GPC
Dopuszczam możliwość przetwarzania wizerunku poprzez jego kadrowanie i kompozycje. Wizerunek może być wykorzystany zgodnie z określonym powyżej zasadami prze okres 10 lat od podpisania zgody.
Zgłoszenie zawodnika jest równoznaczne z akceptacją z Regulaminem Rodo

LISTA HOTELI DLA UCZESTNIKÓW MISTRZOSTW ŚWIATA GPC

Hotel Włókniarz
ul. Kilińskiego 34
95-200 Pabianice
+48 42 215 15 01
+48 42 212 10 58
+48 500 027 410
http://hotelwlokniarz.pl/pl/o-nas/
400m do hali Mistrzostw

Fabryka Wełny Hotel & Spa
Adres: Grobelna 4, 95-200 Pabianice
Rezerwacje +48 42 206 88 88, +48 42 206 80 00

recepcja@fabrykawelny.pl

Hotel Aviator
95-200 Pabianice, ul. Św. Rocha 8a/10
+48 42 292 19 81
+48 721 426 000
+48 601 222 029
http://www.hotelaviator.com.pl/
1400m do hali Mistrzostw

Hotel Willa Sailor
Warszawska 114, 95-200 Pabianice
Telefon: 422147103

Hotel Piemont

Jana Kilińskiego 25, 95-200 Pabianice
Telefon: 510 104 910

 

 

 

Otagowano , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , .Dodaj do zakładek Link.

Możliwość komentowania została wyłączona.