Puchar Świata XPC 2019

Kolejna ważna impreza sportowa zbliża się wielkimi krokami. Poniżej znajdziecie informacje o Pucharze Świata XPC, czyli zawodach, które należy wpisać do swojego kalendarza jesiennych startów.

Data: 29.11.- 01.12.2019

Miejsce zawodów:  Hala Sportowa, adress: Siedlecka 9, 08-103 Skórzec/Siedlce 08-110, Poland

Organizator: Polish Bodybuilding Fitness Powerlifting Federation & XPC Poland, Artur Kozłowski, e-mail: artgym@o2.pl

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

Opłaty: 

 • opłata za Powerlifting (FullPower)  do 25.07.2019 250 PLN/60 EUR, do 25.09.2019 270 PLN/65 EUR, do 25.11.2019  290 PLN/70 EUR, po 25.11.2019 320 PLN/75 EUR
 • oplata za pierwszy start/single lift do 25.07.2019 150 PLN/35 EUR, do 25.09.2019 180 PLN/45 EUR, do 25.11.2019. 220 PLN/55 EUR, po 25.11.2019 250 PLN/60 EUR
 • oplata za drugi start/single lift do 25.07.2019  130 PLN/30 EUR,do 25.09.2019 160 PLN/40 EUR, do 25.11.2019. 200 PLN/50 EUR, wpłata po 25.11.2019 230 PLN/55 EUR
 • opłata za 3 i każdy następny start  do 25.07.2019- 120 PLN/30 EUR, do 25.09.2019- 140 PLN/35 EUR, do 25.11.2019.-180 PLN/45 EUR, wpłata po 25.11.2019 200 PLN/50 EUR
 • opłata za klasyfikację MPF  wpłata do 25.11.2019 150 PLN/35 EUR, wpłata po 25.11.2019 180 PLN/45 EUR, (opłata za jedną dyscyplinę np. BP. Jeśli zawodnik startuje w dwóch dyscyplinach w klasyfikacji MPF np BP i DL opłata jest podwójna, jeśli w trzech potrójna, itd.)

Numer konta/account number:

 • (PLN) ING Bank Śląski  PL 81 1050 1953 1000 0090 3053 8566
 • z dopiskiem ” XPC World Cup 2019″

Dyscypliny:

 • Full Powerlifting ( RAW or EQ)
 • Squat Only ( RAW or EQ)
 • Deadlift Only ( RAW or EQ, Deadlift In Straps)
 • Bench Only ( RAW, EQ or SOFT EQ)

W konkurencjach Powerlifting (RAW, EQ), Squat (RAW,EQ), Bench Press (RAW, EQ), Deadlift(RAW,EQ) będą obowiązywały następujące kategorie wagowe i grupy wiekowe:

Kategorie wagowe:

 • WOMEN:  -44,  -48,  -52,  -56,  -60, -67.5,  -75,  -82.5,  -90, +90
 • MEN:   -52,  -56,  -60,  -67.50,  -75,  -82.50,  -90,  -100,  -110,  -125,  -140, +140

Kategorie wiekowe:

 • Teenagers  (13-15)
 • Teenagers  (16-17)
 • Teenagers (18-19)
 • Junior (20-23)
 • Open
 • Masters (40-49)
 • Masters (50-59)
 • Masters (60-69)
 • Masters (70+)

Klasyfikacje:

 • Military, Police, Fire Fighter
 • Paraolympics

W konkurencji: Bench Press Soft EQ/Monster Power zawody będą przeprowadzone w podziale na kategorie wagowe bez względu na wiek, według podniesionego ciężaru

Kategorie wagowe: 82,5 kg, 90 kg, 100 kg, 110 kg, 125 kg, +125 kg,

W Bench Press Soft EQ/Monster Power dodatkowo będzie przeprowadzona klasyfikacja wiekowa Open, według formuły Shwartza i Malona, mająca za zadnie wyłonienie absolutnych tryumfatorów w poniższych grupach wiekowych:

 • Junior (-23),
 • Open,
 • Masters (40+)

W konkurencji Deadlift in Straps, zawody będą przeprowadzone w podziale na kategorie wagowe bez względu na wiek, według podniesionego ciężaru:

Kategorie wagowe: 82,5 kg, 110 kg, +110 kg

Dodatkowo będzie przeprowadzona klasyfikacja Open (3 miejsca) , według formuły Shwartza i Malona, mająca za zadnie wyłonienie absolutnych tryumfatorów

Ważenie:

 • (28.11.2019) czwartek 18.00 – 20.00
 • (29.11.2019) piątek: 8.00 – 9.00, 17.00 – 19.00
 • (30.11.2019) sobota: 8.00 – 9.00, 17.00 – 19.00
 • (01.12.2019) niedziela: 7.00 – 8.00

Wstępny harmonogram zawodów:

 • 29.11.2019. (piątek) Powerlifting (RAW, EQ) wszystkie kategorie Women i Teenagers, Junior 20-23 (men), Paraolimpics Powerlifting wszystkie kategorie
 • 30.11.2019. (sobota) Powerlifting (RAW, EQ) – Open, Masters (men)
 • 01.12.2019. (niedziela) Squat ( RAW, EQ) wszystkie kategorie Women i Men. Bench Press (RAW, EQ, SOFT EQ) wszystkie kategorie Women i Men.  Deadlift ( RAW, EQ, Deadlift In Straps) wszystkie kategorie Women i Men, Paraolympics – Single Squat, Single Bench Press, Single Deadlift – wszystkie kategorie

* Ostateczny, szczegółowy program konkursu zostanie opublikowany po zamknięciu listy zgłoszeń – po 15.11.2019

Catering podczas zawodów:

 • podczas zawodów organizatorzy zapewniają posiłki, napoje – wodę mineralną i napoje izotoniczne, kawę i herbatę dla zawodników i trenerów codziennie

WARUNKI UCZESTNICTWA

 • wysłanie wniosku do 15.11.2019
 • uiszczenie opłaty rejestracyjnej w wyznaczonym terminie
 • odzież sportowa – koszulki z rękawem i singlet
 • dobre zdrowie, oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych w zawodach w sportach siłowych
 • każdy uczestnik powinien być ubezpieczony na przez siebie lub przez klub delegujący
 • organizator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki podczas zawodów
 • wszystkie sprawy sporne są rozstrzygane przez sędziego głównego w porozumieniu z organizatorem
 • aby uzyskać więcej informacji o konkursie, skontaktuj się z Arturem Kozłowskim – artgym@o2.pl

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

Polecane hotele:

 • Hotel Ibis ul. Jana Pawła II 10, 08-110 Siedlce, Polska

Lotniska:

 • Lotnisko Chopina ul. Żwirki i Wigury 1, 00-001 Warszawa, Polska (100 km od Siedlec)
 • Mazowiecki Port Lotniczy Warszawa-Modlin ul. Generała Wiktora Thommée 1a, 05-102 Nowy Dwór Mazowiecki, Polska (130 km od Siedlec)

 

 

 

 

Przepisy RODO

OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA

Ja niżej podpisany, oświadczam, że mój stan zdrowia pozwala na uczestnictwo w XPC World Cup 2019 . ? rywalizacji sportowej. Startuje w nich dobrowolnie i na własną odpowiedzialność. Jednocześnie oświadczam, że zapoznałem/łam się z treścią regulaminu zawodów i w pełni akceptuję zapisy w nim zawarte. Ponadto, wyrażam zgodę na publiczne podanie do wiadomości mojego imienia i nazwiska podczas w/w imprezy, a także jego opublikowanie na listach startowych oraz protokołach dotyczących tej imprezy.

OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych oraz moich danych biometrycznych (wizerunek) przez Polskie Stowarzyszenie Kulturystyki Fitness i Trójboju Siłowego dla potrzeb niezbędnych do realizacji XPC World Cup 2019. Zgodnie z art.6 ust.1 lit.a oraz art.9 ust.2 lit.a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679  DNIA 27 KWIETNIA 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

ZEZWOLENIE (ZGODA) NA ROZPOWSZECHNIANIE WIZERUNKU

Stosownie do postanowień art.81 ustawy z dnia 4 lutego 1994r.  o prawie autorskim i prawach pokrewnych (dz. U z 2017r. poz.880 ze zm.) zezwalam na rozpowszechnianie mojego wizerunku przez Polskie Stowarzyszenie Kulturystyki, Fitness i Trójboju Siłowego z siedzibą przy ul. Warszawskiej 31, 08-110 Siedlce, dalej jako ,,Organizator? w celach promocyjnych, informacyjnych, kulturalnych, edukacyjnych, związanych z realizowanymi przez Organizatora zadaniami. Zgoda na rozpowszechnianie mojego wizerunku obejmuje w szczególności takie formy jego publikacji jak:

 1. Udostępnianie na profilu Polish Bodybuilding Fitness&Powerlifting Federation, WPF Poland, XPC Poland i wydarzeniu na FB XPC Powerlifting World Cup 2019
 2. Zamieszczenie w materiałach promocyjno-informacyjnych (w materiałach audiowizualnych, broszurach, gazetkach, na tablicach ogłoszeń, w związku z udziałem w konkursach i innych formach aktywności kulturalno-oświatowej)
 3. Udostępnianie fotografii (zdjęcia) przedstawiającego moją osobę w formie elektronicznej na portalach społecznościowych (facebook, instagram) w celach promocyjnych XPC World Cup 2019
 4. Dopuszczam możliwość przetwarzania wizerunku poprzez jego kadrowanie i kompozycje. Wizerunek może być wykorzystany zgodnie z określonym powyżej zasadami prze okres 10 lat od podpisania zgody.

Informuję, iż zgodnie z art. 7 ust.3 RODO może Pan/Pani w dowolnym momencie wycofać zgodę na przetwarzanie danych osobowych i biometrycznych przez POLSKIE STOWARZYSZENIE KULTURYSTYKI FITNESS I TRÓJBOJU SIŁOWEGO. Wycofanie zgody nie wpływa nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

 

Otagowano , , , , , , , , , , , , .Dodaj do zakładek Link.

Możliwość komentowania została wyłączona.