XPC Powerlifting International Polish Cup 2021

Hala Sportowa OSIR w Siedlcach będzie gościła zawodników, którzy będą chcieli wziąć udział w XPC Powerlifting International Polish Cup 2021. Każdy kto będzie zainteresowany startem, poniżej znajdzie informacje niezbędne do zaplanowaniu udziału w zawodach.

 • Data: 29.09-02.10.2021
 • Adres: Hala Sportowa OSIR Siedlce, adress: ul. Bolesława Prusa 6, 08-110 Siedlce, Poland
 • Organizatorzy: Polish Bodybuilding Fitness Powerlifting Federation & XPC Poland, Artur Kozłowski, e-mail: artgym@o2.pl
 • Wstępny termin zamknięcia listy zgłoszeń: 08.09.2021
 • Zgłoszenie będzie uznane jako przyjęte dopiero po wpłaceniu wpisowego!!!

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

Dyscypliny:

 • Full Powerlifting (RAW , EQ)
 • Squat Only (RAW , EQ)
 • Bench Only (RAW , EQ , SOFT EQ)
 • Deadlift Only (RAW , EQ , Deadlift In Straps)

Kategorie wagowe:

 • WOMEN: -44, -48, -52, -56, -60, -67.5, -75, -82.5, -90, +90
 • MEN: -52, -56, -60, -67.50, -75, -82.50, -90, -100, -110, -125, -140, +140

Kategorie wiekowe:

 • Teenagers (13-15)
 • Teenagers (16-17)
 • Teenagers (18-19)
 • Junior (20-23)
 • Open
 • Masters (40-49)
 • Masters (50-59)
 • Masters (60-69)
 • Masters (70+)
 • Paralympic

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

Klasyfikacje dodatkowe:

 • MPF (Military, Police, Fire Fighter)

W konkurencji: Bench Press Soft EQ/Monster Power zawody będą przeprowadzone w podziale na kategorie wagowe bez względu na wiek, według podniesionego ciężaru

 • Kategorie wagowe: 82,5 kg, 90 kg, 100 kg, 110 kg, 125 kg, +125 kg,

W Bench Press Soft EQ/Monster Power dodatkowo będzie przeprowadzona klasyfikacja Open (3 miejsca), według formuły Shwartza i Malona, mająca za zadnie wyłonienie absolutnych tryumfatorów

W konkurencji Deadlift in Straps, zawody będą przeprowadzone w podziale na kategorie wagowe bez względu na wiek, według podniesionego ciężaru:

 • Kategorie wagowe: 82,5 kg, 110 kg, +110 kg

W konkurencji Deadlift in Straps Dodatkowo będzie przeprowadzona klasyfikacja Open (3 miejsca) , według formuły Shwartza i Malona, mająca za zadnie wyłonienie absolutnych tryumfatorów.

Zgłoszenie będzie uznane jako przyjęte dopiero po wpłaceniu wpisowego.

Opłaty:

opłata za Powerlifting (FullPower)

 • do 15.08.2021 230 PLN/55 EUR,
 • do 26.08.2021 250 PLN/60 EUR,
 • po 26.08.2021 300 PLN/70 EUR

oplata za pierwszy start/single lift

 • do 15.08.2021 200 PLN/48 EUR,
 • do 26.08.2021 220 PLN/52 EUR,
 • po 26.08.2021 250 PLN/60 EUR

opłata za 2 i kolejny start/single lift

 • do 15.08.2021 180 PLN/44 EUR,
 • po 15.08. 2021 200 PLN/48 EUR,

dopłata za klasyfikację MPF

 • do 15.08.2021 150 PLN/38 EUR
 • po 15.08.2021 180 PLN/44 EUR

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

Klasyfikacja MPF (Military, Police, Fire Fighter) jest klasyfikacją dodatkową do klasyfikacji głównej i jeśli zawodnik startuje np. w Bench Press Raw Open to jest 1 Start + dopłata za klasyfikację BP MPF gdy wpłata będzie do 15.08.2021 to wyniesie 200+150=350 PLN

UWAGA! Wpisowe nie podlega zwrotowi

Numer konta/account number:

Wstępny termin zamknięcia listy zgłoszeń: 08.09.2021

Zgłoszenie będzie uznane jako przyjęte dopiero po wpłaceniu wpisowego.

Ważenie:

 • (29.09.2021) środa: 20:00- 21:00
 • (30.09.2021) czwartek: 7.00- 8.00 oraz 19:00- 20:00
 • (01.10.2021) piątek: 7.00- 8.00 oraz 19:00-20:00
 • (02.10.2021) sobota: 7.00- 8.00

Wstępny harmonogram zawodów:

30.09.2021 (czwartek)

 • Powerlifting RAW – wszystkie kategorie (kobiety) i Teenagers 13-15,16-17,18-19 , Junior 20-23 (mężczyźni)
 • Powerlifting EQ – wszystkie kategorie
 • Powerlifting Paralympic – wszystkie kategorie

01.10.2021 (piątek)

 •  Powerlifting RAW – Open, Masters (men) – wszystkie kategorie

02.10.2021 (sobota)

 • Squat ( RAW, EQ) wszystkie kategorie Women i Men.
 • Bench Press (RAW, EQ, SOFT EQ) wszystkie kategorie Women i Men.
 • Deadlift ( RAW, EQ, Deadlift In Straps) wszystkie kategorie Women i Men,
 • Paralympic (Single Squat & Single Bench Press & Single Deadlift)

* Ostateczny, szczegółowy program konkursu zostanie opublikowany po zamknięciu listy zgłoszeń tj. po 08.09.2021

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

WARUNKI UCZESTNICTWA

 • wysłanie wniosku do 08.09.2021
 • uiszczenie opłaty rejestracyjnej w wyznaczonym terminie
 • odzież sportowa – koszulki z rękawem i singlet
 • dobre zdrowie, oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych w zawodach w sportach siłowych
 • każdy uczestnik powinien być ubezpieczony na przez siebie lub przez klub delegujący
 • organizator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki podczas zawodów
 • wszystkie sprawy sporne są rozstrzygane przez sędziego głównego w porozumieniu z organizatorem

Aby uzyskać więcej informacji o konkursie, skontaktuj się z Arturem Kozłowskim – artgym@o2.pl

Przepisy RODO

OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA

Ja niżej podpisany, oświadczam, że mój stan zdrowia pozwala na uczestnictwo w rywalizacji sportowej podczas

XPC Powerlifting International Polish Cup 2021.

Startuje w nich dobrowolnie i na własną odpowiedzialność. Jednocześnie oświadczam, że zapoznałem/łam się z treścią regulaminu zawodów i w pełni akceptuję zapisy w nim zawarte. Ponadto, wyrażam zgodę na publiczne podanie do wiadomości mojego imienia i nazwiska podczas w/w imprezy, a także jego opublikowanie na listach startowych oraz protokołach dotyczących tej imprezy.

OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych oraz moich danych biometrycznych (wizerunek) przez Polskie Stowarzyszenie Kulturystyki Fitness i Trójboju Siłowego dla potrzeb, niezbędnych do realizacji XPC Powerlifting International Polish Cup 2021. Zgodnie z art.6 ust.1 lit.a oraz art.9 ust.2 lit.a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 DNIA 27 KWIETNIA 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

ZEZWOLENIE (ZGODA) NA ROZPOWSZECHNIANIE WIZERUNKU

Stosownie do postanowień art.81 ustawy z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (dz. U z 2017r. poz.880 ze zm.) zezwalam na rozpowszechnianie mojego wizerunku przez Polskie Stowarzyszenie Kulturystyki, Fitness i Trójboju Siłowego z siedzibą przy ul. Warszawskiej 31, 08-110 Siedlce, dalej jako „Organizator” w celach promocyjnych, informacyjnych, kulturalnych, edukacyjnych, związanych z realizowanymi przez Organizatora zadaniami. Zgoda na rozpowszechnianie mojego wizerunku obejmuje w szczególności takie formy jego publikacji jak:

Udostępnianie na profilu Polish Bodybuilding Fitness&Powerlifting Federation, Bodybuilding & Powerlifting Festival, WPF Poland, XPC Poland i wydarzeniu na XPC Powerlifting International Polish Cup 2021

Zamieszczenie w materiałach promocyjno-informacyjnych (w materiałach audiowizualnych, broszurach, gazetkach, na tablicach ogłoszeń, w związku z udziałem w konkursach i innych formach aktywności kulturalno-oświatowej)

Udostępnianie fotografii (zdjęcia) przedstawiającego moją osobę w formie elektronicznej na portalach społecznościowych (facebook, instagram) w celach promocyjnych XPC Powerlifting International Polish Cup 2021

Dopuszczam możliwość przetwarzania wizerunku poprzez jego kadrowanie i kompozycje. Wizerunek może być wykorzystany zgodnie z określonym powyżej zasadami prze okres 10 lat od podpisania zgody.

Informuję, iż zgodnie z art. 7 ust.3 RODO może Pan/Pani w dowolnym momencie wycofać zgodę na przetwarzanie danych osobowych i biometrycznych przez POLSKIE STOWARZYSZENIE KULTURYSTYKI FITNESS I TRÓJBOJU SIŁOWEGO. Wycofanie zgody nie wpływa nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

 

Otagowano , , , , , , , , , , , , .Dodaj do zakładek Link.

Możliwość komentowania została wyłączona.